Image

เรียน อบรม สอบ

ครบจบในที่เดียว

นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการเรียนขับรถ

และสามารถขับรถด้วยความปลอดภัยตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

Image
0
จำนวนนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร
0
จำนวนครูผู้สอน
0
จำนวนรถที่ใช้สอน
สนามฝึกหัดขับได้มาตรฐาน

สนามฝึกหัดขับได้มาตรฐาน

สนามฝึกขับขี่ได้มาตรฐานจากรมการขนส่งฯ บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ สอนโดยครูฝึกมากประสบการณ์ทั้งชายและหญิง ได้รับรองจากกรมขนส่งฯ ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที
จากค่ายเสนาณรงค์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
เลือกวันและเวลาเรียนได้

เลือกวันและเวลาเรียนได้

นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ 4 ช่วงเวลา โดยโรงเรียนเปิดสอนทุกวัน
ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น.
สามารถติดต่อขอจองเวลาเรียนได้ผ่านทาง
Line@ และทาง Facebook
อบรมได้มากกว่า 100 คน

อบรมได้มากกว่า 100 คน

ห้องอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่ สามารถรองรับนักเรียนมากกว่า 100 คน พร้อมห้องสอบที่
ทันสมัยด้วยคอมพิวเตอร์มากกว่า 50 เครื่อง พร้อมระบบสัมผัสและรองรับด้วยระบบ 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

Image

หลักสูตร
รถจักรยานยนต์

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
Image

หลักสูตร
เกียร์ออโต้

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
Image

หลักสูตร
เกียร์ธรรมดา

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 11 ชั่วโมง
Image

หลักสูตร
รถ บ.2/ท.2

ภาคทฤษฏี 10 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง
Image

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ (5 ปี ต่อ 5 ปี)

  • กรณีต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือน
  • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน